วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map
2009-06-29 พระอาจารย์สมเดช อาจาโร รับผ้าป่า Ven. Phra Ajahn Somdech Ajaro received Pangsukul Robe