วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map

รวมภาพวั Temple Galleryกิจกรรมปี 2552 (2009 Activities)

-2009-04-05 พระอาจารย์ชคัตตรัย อมตธมฺโม มาเยี่ยม Ven. Phra Ajahn Chakattrai's Visit
-2009-05-23 พระราชสิทธิโมลี ประธานสงฆ์ธรรมยุตอเมริกา มาเยี่ยม Ven. PhraRajasiddhimoli's Visit
-2009-06-07 ญาติโยมจากวัดป่าชิคาโก มาเยี่ยม Wat Pah Chicago Followers' Visit
-2009-06-29 พระอาจารย์สมเดช อาจาโร รับผ้าป่า Ven. Phra Ajahn Somdech received Pangsukula Robe
-2009-11-13 หลวงตาทองอินทร์ กตปุญโญ และพระอาจารย์มานะ อตุโล มาเยี่ยม Ven. Luangta Thong-in and Ven. Phra Ajahn Mana's Visitกิจกรรมปี 2553 (2010 Activities)

-2010-06-12 ไปร่วมประชุมที่วัดฟลอริดาธรรมาราม Wat Florida Dhammaram's Meeting
-2010-06-17 ทำบุญวันเกิด Birthday Merit
-2010-07-09 พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส และคณะ มาเยี่ยม Ven. Phra Ajahn Roemchai's Visit
-2010-07-11 พระอาจารย์หนุ่ม และญาติโยมวัดป่าชิคาโก มาเยี่ยม Ven. Phra Ajahn Noom's Visit
-2010-07-14 ญาติโยมจากฟอร์ตเวน มาทำบุญ Fort Wayne Followers Making Merit
-2010-07-22 กิจนิมนต์ที่ร้าน Thai Spice อินเดียนาโปลิส Thai Spice's Invitation
-2010-07-25 วันเข้าพรรษา ปี 2553 Beginning of Rain Retreat 2010
-2010-08-07 กิจนิมนต์ที่ร้านโยมตุ๊กตา Siam House Restaurant's Invitation
-2010-10-31 ไปร่วมงานกฐินพระราชทานวัดป่าชิคาโก Attain Royal Kathina at Wat Pa Chicago
-2010-11-21 งานลอยกระทง Loy Kratong Celebration
-2010-12-05 งานถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๓ The Celebration of HM King Bhumibol Adulyadej's Birthday 83th Anniversaryกิจกรรมปี 2554 (2011 Activities)

-2011-02-28 งานฉลองพระประธาน Principal Buddha Statute Celebration