วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map

ทางสู่พุทธธรรม Way to Buddha Dhamma

-วิถีแห่งความรู้แจ้ง Access to Insight
-หลวงตามหาบัว The Teaching of Ven. Luangta Maha Buawa
-มรดกธรรมของหลวงปู่ชา สุภทฺโท The Teachings of Ven. Ajahn Chah
-สวนสันติธรรม-หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช The Teaching of Ven. Ajahn Pramoteเสียงธรรม The Buddhist Preachings

-ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่เทสก์ เทสรํสี The Teachings of Ven. Luang Pu Tesk Desarangsi
-ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ The Teachings of Ven. Luang Pu Rien Voralabho
-ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต The Teachings of Ven. Luang Pu Lah Khemapatto
-ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร The Teachings of Ven. Luang Pu Sri Mahaviro

-ประวัติของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) The Biography of Ven. Luang Pu Sri Mahaviroหนังสือธรรมะ Dhamma Books

-สัมมาสมาธิ Samma Samadhi (pdf)โดยหลวงปู่ชา สุภทฺโท
-วินัยชาวพุทธ (pdf) The Buddhist's Discipline โดยท่านเจ้าคุณประยุทธ์ ปยุตฺโตน่าสนใจ Interesting Links

-คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา The Dhammayut Order in the United States of America
-วัดป่าชิคาโก Wat Pa Chicago
-Funny Zen Experience
-ฟังธรรม.COM Listen to Dhamma dot COM
-ตอบปัญหาถูกได้ข้าว 10 เม็ด 10 grains of rice to UN