วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map
2009-11-13 หลวงตาทองอินทร์ กตปุญโญ และพระอาจารย์มานะ อตุโล มาเยี่ยม Ven. Luangta Thong-in Katapunyo and Ven. Phra Ajahn Mana Atulo's Visit