วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map
2010-06-12 ไปร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2553 คณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่วัดฟลอริดาธรรมาราม Wat Florida Dhammaram's Meetingสังเวชนียสถานจำลอง


ปางประสูติ